MatKon-koncernen

 

Översikt över MatKon-koncernen

 

MatKon IP – MatKons ursprungliga kärnverksamhet och den största affärsenheten i koncernen. Vi är Danmarks ledande företag inom återanvändning av IP-utrustning och våra framgångar på det området ligger i hög grad till grund för vår övriga verksamhet.

 

 

MatKon Data & IT – Vi skapade den här affärsenheten för att vi anser att IT-marknaden är i behov av de värden som MatKon står för. Strategin är att bidra med användardefinierad kvalitet och flexibilitet på en marknad som saknar just detta samt utmana de upptrissade priserna. (Besök vår webbplats här).

 

 

MatKon App & Software – här utvecklar vi programvara med hjälp av en mycket flexibel metod. Vi har gjort oss av med den färdiga kravspecifikationen och använder oss i stället av ett generiskt dokument, som tvingar oss att utveckla och samarbete samt säkra önskad kvalitet och funktionalitet. Erfarenheten visar att sådana samarbeten alltid leder till utveckling, både för den som har konceptet och den som behärskar tekniken (webbplatsen är under arbete).

 

 

Gemensamt för alla MatKons affäresenheter är våra värden: hög kvalitet, precision och kundnöjdhet.

MatKon-koncernens värden

 

MatKon Gruppen är en grupp strategiska affärsenheter, och strategin som förenar dem är tydlig: oavsett vilket område som den enskilda enheten är verksam på sker arbetet med utgångspunkt i den kultur och de värden, som är fundamentet för hela MatKon:

 

Vi gör det bara om vi har passion för det.

 

Vi gör det bara om vi menar att vi kan vara bäst på det.

 

Vi gör det bara om vi kan leverera kvalitet och till kundens fulla belåtenhet.

 

 

MatKon ApS 2009-2017 CVR: 37 82 93 82 Kontor, produktion & lager: Måløv Byvej 229K, 2760 Måløv Telefon: 32 11 30 73