Vilka är MatKon IP?

 

MatKon grundades 2009 och är idag Danmarks ledande företag vad gäller återanvändning av IP-utrustning. Vi har genom åren etablerat flera olika slags partnerskap som innebär att vi hjälper bland annat bredbandsleverantörer, telekomföretag och andra teknikföretag att hantera den tekniska utrustningen.

 

Tillsammans med våra partner har vi utvecklat många kostnadsbesparande lösningar. Vår personal har erfarenhet från en rad telekom- och teknikverksamheter och har hög kompetens inom teknik, logistik, kommunikation, produktion och ledning.

 

 

Mission:

Vår mission är att ge företag nya möjligheter att återanvända och underhålla sin elektroniska utrustning samt att effektivisera användningen med största precision, högsta kvalitet och till kundernas fulla belåtenhet.

 

Vision:

Vi har nått vårt mål när vi med hjälp av vår kompetens skapar lösningar som aktivt bidrar till att våra kunder kan nå sina mål och förverkliga sin fulla potential.

 

Nyckelord:

• Samarbete

• Tillit

• Besparingar

• Avkastning

• Miljö

 

 

Samarbete – för att vi måste kunna arbeta öppet tillsammans kring de olika aspekter som är aktuella. Särskilt samarbetet med berörd teknisk personal är viktigt, men ofta är också inköp/logistik med på ett hörn.

 

Tillit – för att vi hanterar och utvärderar en process där vår samarbetspartner inte nödvändigtvis ser utrustningen från det att den hämtas tills den installeras på nytt. Vi har exempelvis ofta befogenhet att läsa in datafiler i CRM-systemet (beroende på vilka tjänster kunden beställt).

 

Besparingar och avkastning – för att vi återanvänder utrustning som ofta har ett högt inköpspris och därmed säkerställer en högre avkastning, eftersom kostnaderna för nyinköp minskar påtagligt.

 

Miljö – för att vi återvinner så mycket utrustning som möjligt. Särskilt återvinning av elektronisk utrustning har en positiv inverkan på vår miljö. När utrustning skickas för destruktion letar vi alltid den mest miljövänliga lösningen. Om man exempelvis tar ett kretskort och slänger det i naturen kommer det att ta omkring 600 år att bryta ner de föroreningar i form av bland annat tungmetaller som blir följden.

Miljön

 

Av omsorg om miljön ser vi till att den elektroniska utrustningen förs bort och destrueras på det mest miljöriktiga sättet. I arbetet ingår att sortera avfallet i olika kategorier innan det skickas iväg för återvinning.

 

 

Vi skickar mellan 250 och 440 kg papp för återvinning varje vecka.

 

 

Vi skickar i genomsnitt 349 kg kretskort för återvinning varje månad.

 

 

Vi skickar varje månad mer än 132 kg kablar för återvinning.

 

 

Vi skickar varje vecka mer än 81 kg mindre, brännbart avfall för återvinning

.

 

Vi skickar i genomsnitt 228 kg elektronikskrot för återvinning varje månad.

 

 

Vi skickar varje vecka i genomsnitt mer än 27 kg hård plastik för återvinning.

 

 

Vi skickar i genomsnitt mer än 84 kg metall för återvinning varje månad.

 

 

Vi skickar i genomsnitt 196 kg adaptrar för återvinning varje månad.

 

 

MatKon ApS 2009-2017 CVR: 37 82 93 82 Kontor, produktion & lager: Måløv Byvej 229K, 2760 Måløv Telefon: 32 11 30 73