Vilka tjänster erbjuder vi?

 

 

 

Vi är ett företag som sedan 2009 har specialiserat oss på att hantera teknisk utrustning för i första hand bredbandsleverantörer, telekomföretag och andra teknikföretag.

 

Vi har hjälpt till att förstärka lönsamheten genom att utveckla och dra fördel av en specialiserad metod som innebär att vi återanvänder företagens tekniska utrustning tack vare ett professionellt, flexibelt och målinriktad samarbete.

 

 

Många företag har valt att lägga ut följande områden och uppgifter på oss:

 

 • IP-teknik (konfiguration och återanvändning av routrar)
 • Fast adress för returer
 • Lagring
 • Koordination
 • Transport

 

 

Här nedanför visar vi ett exempel på vad som ingår i det avtal om återanvändning som vi tecknat med en bredbandsleverantör och som sparat miljonbelopp åt kunden:

 

 • Daglig mottagning av återlämnad utrustning
 • Uppackning och sortering av inkommen utrustning/inkurant hantering
 • Skanning av all utrustning (serienummer eller MAC-adress)
 • Automatisk inläsning av filen i CRM-systemet och bekräftelse till kund via e-post
 • Uppladdning av ny firmware/konfiguration
 • Test av routerns/utrustningens funktion via t.ex. DSLAM , @ och VoI
 • RMA-hantering och felsökning, felbeskrivning, byte av delar, formulärhantering, frakt
 • Sortering och destruering (enligt gällande miljöregler) av utrustning som inte kan återanvändas (Kablar, tryckta kretskort, plast, metall, etc.)
 • Rengöring och förberedelse av utrustning
 • Val av lämplig förpackning
 • Förpackning av all utrustning/utskrift av streckkoder
 • Etikett med produktnummer/serienummer/MAC)
 • Utskick av utrustningen (fil)
 • Iläggning av kampanj- eller säljmaterial.
 • Konfiguration av ny utrustning för större leveranser
 • Uppföljning av logistik, från enstaka kartong till hel pall (total spårbarhet)
 • Processoptimering
 • Transport/leverans av erfarna åkerier
 • Statusrapport/grafik, nyckeltal, mängder, medelvärden etc. varje vecka

 

Samtidigt hanterar vi stora delar av de inköp som krävs för att ovanstående process ska kunna utföras.

 

 

MatKon ApS 2009-2017 CVR: 37 82 93 82 Kontor, produktion & lager: Måløv Byvej 229K, 2760 Måløv Telefon: 32 11 30 73